Varaždin, 18.2.2023.

Na temelju odredbe članka 18.i 26. Statuta Biciklističkog društva „SLOGA“ Varaždin

sazivam

110. (redovnu) sjednicu Skupštine Biciklističkog društva „Sloga“ Varaždin za 25.2.2023. godine (subota) s početkom u 15:00 sati, predsjednik Antun Remar

Sjednica će se održati u prostorijama ASC-a Varaždin, Koprivnička 2

Za sjednicu predlažem sljedeći:

dnevni red

1.Otvaranje redovne sjednice Skupštine

2.Izbor radnih tijela:

  • Verifikacijska komisija
  • Ovjerovitelji zapisnika
  • Zapisničar

3.Izvješće Verifikacijske komisije

4.Usvajanje prijedloga Dnevnog reda

5.Financijsko izvješće i izvještaj o popisu sredstava

6.Izvještaj o radu Društva u 2022. godini

7.Plan rada za 2023. godinu sa financijskim planom

8.Odluka o visini članarine za 2023. godinu

9.Razno

PREDSJEDNIKA DRUŠTVA

Antun Remar