Varaždin, 10.1.2024.

Na temelju odredbe članka 18.i 26. Statuta Biciklističkog društva „SLOGA“ Varaždin

sazivam

111. sjednicu (izbornu) Skupštine Biciklističkog društva „Sloga“ Varaždin za 20.1.2024. godine (subota) s početkom u 10:30 sati, predsjednik Antun Remar

Sjednica će se održati u prostorijama Društva na adresi Koprivnička 2, Varaždin.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

dnevni red

 

1. Otvaranje izborne sjednice Skupštine

2. Izbor radnih tijela:

     I. Verifikacijska komisija

     II. Ovjerovitelji zapisnika

     III. Zapisničar

3. Izvješće Verifikacijske komisije

4. Usvajanje prijedloga Dnevnog reda

5. Razrješenje dosadašnjih tijela udruge

6. Biranje Predsjednika Društva

7. Biranje Zamjenika Predsjednika Društva

8. Biranje članova Izvršnog odbora Društva

9. Biranje tajnika Društva

10. Biranje blagajnika Društva

11. Izmjene Statuta u skladu sa novim Zakonom o sportu

12. Razno   

 

PREDSJEDNIKA DRUŠTVA

Antun Remar